sábado, 6 de abril de 2019


As fillas da caracocha:  'Sacardebois', un nome curioso.  Relato 17.


                                       ________________________________________________                                            
                                   
                                                   17

                                      Faragullas de ourego“Ourego. Herba olorosa perenne da familia das labiadas (Origanum virens), de flores brancas ou rosadas en espiga, moi usada como condimento. A zorza dos chourizos pode levar ourego”. 
Sacardebois, un nome curioso


Porén, hoxe en día, outros filólogos foron máis lonxe á procura da orixe de ‘Sacardebois’, mesmo, na  Iberia prerromana: o “O topónimo ‘Sacardebois’ non ten nada que ver con ‘sacar bueyes’, asegura  Joaquín Caridad Arias na súa tese Toponimia Celta de Galicia, Ed. Deputación de Lugo,‘Boisaca’ é unha palabra composta: o segundo elemento ‘Saccarius, Sagar ou Sakar’, é un nome de persoa de orixe ibérico. O primeiro elemento ‘bois’ debe proceder do celta ‘boudio’, que equivale ó latín 'victoriosus".   
                                                    
            “Por outra banda, en 1987, Manuel Vidán Torreira, catedrático de latín, facendo un estudo sobre a evolución da palabra ‘Ribeira’ en lingua galega, conclúe que o termo deriva de ‘riboira / reboira / reboiro’ do que sería Reboira Sacra, carballo sacro (…). Hoxe podo sinalar ademais algún outro indicio histórico que non mencionei daquela, como é o feito de que no escudo do mosteiro de Montederramo figura un carballo (…), comentou Manuel Vidán Torreira na Voz de Galicia, (11/11/2005).  
                       
            E para rematar a pescuda da orixe de 'Sacardebois', copio a súa entrada no Diccionario Etimológico de Julian Aydillo San Mardtín (Pueblos y apellidos de España, Ed. Club Universitario): Sacardebois (Orense): “Sobre los molinos del manzanal”. Procederá, pois, do euskera: Sagar-bol-iz?

Ningún comentario: